Bérügyviteli programrendszer

A BaBér bérügyviteli programrendszer fejlesztése 1998-ban kezdődött. A program fejlesztője a Soft Consulting Hungary Zrt., mely kifejezetten  bérügyviteli programrendszer fejlesztéssel foglalkozik. A cég munkatársai korábbi évtizedes bérügyviteli tapasztalatukat felhasználva készítették ezt a rendszert. A fejlesztésben résztvevő, megfelelő létszámú szakmai gárda célja az volt, hogy olyan rendszert alkossanak, mely könnyen kezelhető funkciókkal oldja meg a bérszámfejtéssel kapcsolatos összes tevékenységet.

A BaBér bérügyviteli rendszer egy, a mai kor követelményeinek megfelelő környezetben kifejlesztett Windows alapú programcsomag. A fejlesztéskor az a cél vezetett bennünket, hogy a rendszer olyan eszközzel és platformon készüljön, ami hosszú időre garantálja, hogy az ily módon készült program technológiailag nem amortizálódik. Az ennek eredményeképpen létrehozott rendszer révén bátran mondhatjuk, hogy programunk és szolgáltatásunk megfelel a hazai piac elvárásainak. Követi a folyamatos jogszabályváltozásokat, és közel 40 főkönyvi rendszerrel is összekapcsolásra került.

A fejlesztő eszköz a Borland cég Delphi 7-es fejlesztő eszköze, az adatbázis pedig MS SQL2005 (Express). Biztosítani tudjuk ezáltal azt a fontos feltételt, hogy Felhasználóinknak nem kell külön licenceket vásárolniuk, ezzel nagy költségekbe verniük magukat csak azért, hogy egy bérprogramot működtethessenek.

A termék 2000. évben történő piaci megjelenése óta több száz cég választotta programunkat. Megtalálható közöttük a néhány fős cégtől a 16.000 fős nagyvállalatig, a termelő cégtől a könyvelő irodáig, vagyis a legkülönfélébb ágazatokban tevékenykedő cégek széles köre.

Naprakész és szakképzet munkatársainknak köszönhetően Magyarország egyik vezető bérügyviteli programfejlesztő cégének mondhatjuk Magunkat. Országos szintű vevőkörünk elégedettségéért és elismeréséért dolgozik folyamatosan bővülő programozói- és ügyfélszolgálati csapatunk. Értékesítő kollégáink ingyenes programbemutatók megtartásával szolgálják az érdeklődők igényeit.
A hazai piacon elfoglalt helyünk megerősítéséhez- a szakmai tökéletességen túlmenően- fontosnak tartjuk, hogy az üzleti etika figyelembe vételével ötvözzük partnereink és saját céljainkat, érdekeinket.

A program:

 • Használható önálló gépen és hálózatban egyaránt
 • Képes több telephely és azon belül több szervezeti egység vonatkozásában kezelni a dolgozókat
 • a Felhasználó igényeinek megfelelően paraméterezhető, ugyanakkor nem kell elveszni a beállítások erdejében, hiszen a program egy olyan alapbeállítással kerül telepítésre, mely azonnal lehetővé teszi a jogszabályok alapján történő munkát;
 • Moduláris felépítésű, vagyis az egyes modulok egymástól függetlenül is használhatóak, ettől függetlenül azonban közös adatállományból dolgoznak, tehát egy adatot elég egyszer felvinni a rendszerbe és az utána mindig elérhető lesz;
 • Jogosultsági rendszere lehetőséget ad az illetéktelen elérések letiltására;
 • Többféle lehetőséget is biztosít a dolgozók adatainak mentésére, illetve visszatöltésére;
 • Kezelése megfelel az egyéb Windows alapú programoknál megszokottakkal, ugyanakkor lehetőség van a program billentyűzetről történő kezelésére is.


1. Bér modul

A modul a dolgozókról nyilvántartható több száz adat segítségével egy komplett adat nyilvántartáson túl széles körű lehetőséget ad az alkalmazandó foglalkozási jogviszonyok a bérformák a jövedelemtípusok az adózási módok és listázások tekintetében.

A modul alkalmas minden féle foglalkozási jogviszonyban alkalmazott dolgozó alap- és alapbéren kívüli egyéb rendszeres és nem rendszeres juttatásainak számfejtésére. Az alapbér meghatározható valutában is, illetve a programban folyamatosan megjeleníthető Euróban is.

Az egyes bérelemek és levonási jogcímek feltöltöttek, de a programban szabadon beállíthatóak és bővíthetők.

A program elkészíti a foglalkoztatottak be- ill. kijelentését APEH formanyomtatványon. (T-1041)

A program kezeli:

 • a havi, teljesítménybéres és órabéres bérezési formát
 • a távollétekre a távolléti díjat vagy az átlagkeresetet
 • a sávos vagy a göngyölített adózási módot
 • az év végi személyi jövedelemadó elszámolást (M30; M29)
 • a levonások jogszabály által előírt sorrendjét
 • a főálláson kívüli jogviszonyokat és azok kifizetéseit
 • a jelenlét adatok nyilvántartását
 • a magán nyugdíjpénztári levonásokat és a vállalti hozzájárulást
 • az önkéntes nyugdíjpénztári levonásokat és a vállalti hozzájárulást
 • a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék levonását

A program elkészíti:

 • a munkabér-kifizetési jegyzékeket, bérösszesítőt és bérkartont
 • a  pénzintézeti átutalást elektronikus formában
 • a TB összesítő segédletét
 • adatszolgáltatást az önkéntes pénztárak felé
 • a kilépő dolgozók igazolásait
 • bejelentést és változás bejelentést APEH felé
 • Állami Pénztár Felügyeleti jelentés
 • Munkaügyi statisztikákat (havi és májusi)
 • részletes magán- nyugdíjpénztári listákat
 • havi bevallásokat az APEH felé
 • főkönyvi feladás papíron, igény szerint file-ban közel 40 főkönyvi program felé


2. Munkaügyi modul

A modul valóban széles körű adattartalommal ad segítséget a munkaügyi feladatok ellátásához. Az alkalmazott képek egy része közös a Bér moduléval. A munkaügyi előadónak lehetősége van felvinni, illetve megtekinteni a dolgozót érintő munkaügyi- és bér adatot is. A modulban a bér modul adatain kívül újabb több száz adat felvitelére van lehetőség. Igyekeztünk minden olyan munkaügyi kategóriát beépíteni a rendszerbe, ami előfordulhat a munkavégzés során.

A modul számolja a dolgozók részére járó alap- és pótszabadság napokat. Ezt teljes körűen minden tényező figyelembe vételével teszi. A kiszámolt szabadság napok több féle listán, köztük Szabadság értesítőn is kinyomtathatóak.

A modul segítségével elkészíthető több féle bizonylat, mely a dolgozók ki-, belépésével és egyéb értesítésekkel kapcsolatos. Pl. Munkaszerződés, Megbízási szerződés, Elbocsátó papír stb. Lehetőség van a dolgozó önéletrajzának és fényképének tárolására is.

A program elkészíti a KSH által előírt statisztikákat. Pl. havi munkaügyi jelentés, májusi statisztika.
 

3. Táppénz modul

A bér- és munkaügyi adatok figyelembe vételével elbírálja és számfejti a táppénzes időszakra járó juttatásokat. Automatikusan végzi a táppénzalap, osztószámok, jogosultsági százalékok megállapítását.

A mindenkori jogszabályoknak megfelelően az előző munkahelyek és biztosításban töltött idők figyelembe vételével elbírálja a táppénz mértékét, és folyósításának idejét.

Elkészíti az Egészségbiztosítási Pénztárnak szóló kimutatásokat, így a táppénz statisztikát, adatmegállapító lapot, fizetési jegyzéket. A program OEP engedéllyel rendelkezik.
 

4. Egyedi modulok


Riporter modul

A BaBér program tartalmaz jó néhány előre elkészített listázási lehetőséget. Sok cégnél azonban olyan egyedi vezetői / adatszolgáltatási igényt kell kielégíteni, melyek előre nem tudhatóak. Ezért készült a Riporter modul, mely a négy alapmodul összes adatának lekérdezésére ad lehetőséget.

Mi magunk választhatjuk meg a listázandó adatok körét, melyekkel matematikai műveletek is végezhetők (pl. oszlopok összeadása). Szintén kiválaszthatóak és szabadon szerkeszthetőek a szűrési szempontok, melyek szerint a dolgozói állományt ki akarjuk választani. Ugyanígy lehetőség van a megjelenítés rendezési sorrendjének meghatározására. Az elkészült lista kérhető txt, Word vagy Excel formátumban.


Munkaszámos modul

A bérköltségek költséghelyre történő bontását az alap program tartalmazza, de néhány termelő cég a könyveléshez a béradatokat nem csak költséghelyre szeretné megbontani, hanem munkaszámra is. Ez a modul lehetőséget ad arra, hogy a már leszámfejtett béreket ledolgozott idő, vagy százalék arányában felosszuk. Ezt a modult kell használni abban az esetben is, ha a dolgozó költséghelyet vált hónap közben.


Dotációs modul

Néhány cég arra alakult, hogy megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztasson. Ehhez korábban Állami Dotáció néven kaptak hozzájárulást az államtól. Ennek neve 2007 óta Bértámogatás. Ezen támogatás kiszámolásához és igényléséhez nyújt segítséget ez a modul.


Munkaszerződés modul

A modul készítésekor a munkaszerződések könnyebb előállítása volt a cél. Azóta cégeink minden egyéb (kör)levelezésre is használják. A modulban előre elkészíthetőek nyomtatvány formák, melyeket mi szerkeszthetünk a Word-höz hasonló felületen. Az ilyen módon elkészített és eltárolt sablonokkal később Munka-, ill. Megbízási szerződéseket, dolgozóknak szóló leveleket készíthetünk.


Munkaruha modul

A modul lehetőséget ad arra, hogy saját munkaruha szótár kialakítása után dolgozóhoz méret-, darabszám-, kihordási idő… stb. alapján hozzárendeljük a munkaruhákat. A felvitt adatok alapján Rendelési lista készíthető az újonnan belépő dolgozóknak, illetve a lejáró ruhákról. A dolgozó kilépése esetén a le nem adott munkaruhák maradvány értékét a dolgozótól levonja.


Külszolgálat modul

A alap bérprogramban is van lehetőség felvinni a kiküldetéssel, külszolgálattal kapcsolatban adott juttatásokat. Amennyiben a törvény szerinti napi limitet nem haladja meg a díj, akkor a program automatikusan szét is bontja adóköteles és adómentes részre. Amennyiben a napi adómentes limitet meghaladó díjakat adnak nagyobb létszámú dolgozónak, akkor célszerű ezt a modult használni. A szükséges adatok (árfolyam, indulás, érkezés, stb.) felvitele után a program kiszámolja az adóköteles ill. adómentes részt és átadja a Bér modulnak számfejtésre.


Jelenlét modul

A modulban lehetőség van műszakokat definiálni. (Kezdete, vége, pótlékolás, túlmunka, ebédszünet, stb.)
A kialakított műszakokból műszakrendeket lehet összeállítani, ezeket a műszakrendeket pedig hozzá lehet rendelni dolgozókhoz.

Amennyiben a dolgozó munkanapjának kezdete és vége nem tér el a műszakban definiálttól, akkor nincs szükség a napi munkaidő adatok rögzítésére sem. Egyébként szükséges rögzíteni a napi mozgásokat.

Az ilyen módon felvitt adatokból a modul hónap végén kiszámolja a ledolgozott időt, a műszakpótlékokat és túlmunka pótlékokat.


Cafetéria modul

A modul a Cafetéria rendszerének megfelelően lehetőséget ad több VKBJ felvételére a rendszerbe és ezek hozzárendelésére a dolgozóhoz. Természetesen figyeli az erre szánt keret túllépését, valamint a modul visszajelzést kap a ténylegesen kifizetett juttatásokról és kezeli a tervezettől való eltérést is.


Bérlet modul

A modulba dolgozókhoz hozzárendelhető MÁV, Volán és BKV bérlet. A felvitt adatok a cég bérlettel kapcsolatos elszámolási módszerének megfelelően a Bér modulban megjeleníti az adatokat vagy levonás, vagy jövedelem címen. Újonnan belépett dolgozóknak külön rendelési lista készíthető, kilépő dolgozónál a visszavétel megoldható


Szabadság tervezés

A modul lehetőséget ad a szabadságok egy évre való előre megtervezésére, akár úgy is, hogy ezt az illetékes munkahelyi vezető teszi meg. A modul az adatrögzítés folyamán folyamatos visszajelzést ad a szabadságolások miatti állomány feltöltöttségről.

Az ilyen módon felvitt adatokat lehetőség van ellenőrizni a napi tényleges jelenlétekhez. Hónap végén a modul átadja a jelenlét adatokat a Bér modulnak.


5. Újdonság

Általános Időadat Import modul
(Time Income Important (TII))

Lehetőséget biztosít  idődatok importálására. Azon cégek, akik elektronikus formában rendelkeznek munkaidő nyilvántartással, vagy termelésirányító rendszerrel, .csv állományon keresztül importálhatják ezeket az adatokat. Ez a megoldás biztosítja, hogy az egyes mezőket a fejlesztőtől függetlenül a felhasználó definiálja. A modul segítségével gyorsan, hiba mentesen emelhetők be a BaBér programba a dolgozók időadatai.


XLS Beemelő modul

Az általános adat import  modul .xls állományból egyszerűen beemeli az adatokat. A XLS állomány formátuma, ill. annak leírása elérhető letöltési oldalunkon.  Ezen kívül lehetőség van nagy tömegű kifizetési vagy levonási jogcím egy idejű beemelésére is. A bér program önmagán belül is lehetőséget ad csoportos jogcím felvitelre, nem kell dolgozónként rögzíteni az adatokat.


Generál Import modul
 
Xls állományból uj belépők adatait emeli be a BaBér program törzs állományába, A XLS állomány formátuma, ill. annak leírása elérhető letöltési oldalunkon. Más bérprogramról átálló ügyfelek esetén a migrálási folyamatot segíti . Hasznos lehet nagy létszámok felvétele estén vagy az őstermelők adatainak gyors beemelésére Ezzel a modullal segítjük más bér programról átálló ügyfeleinket  

 

Konfiguráció

Minimális:

Pentium 1700 MHz, 256 Mbyte RAM, Mátrix nyomtató

Javasolt:

P4 / AMD 2800 MHz, 512 Mbyte RAM, Lézer nyomtató


Operációs rendszer:

Windows NT Workstation 4.0, WIN 2000 / XP lehetőség szerint magyar nyelvűek. Hálózati alkalmazásban lehetőleg dedikált szerver.
 
Mint  látható  a  bérprogram  a  ma  kapható  általános  paraméterekkel  rendelkező gépeken is működik. Hálózaton, kliens-szerver megoldás esetén elég ha a szerver gép erős, a kliens gépeknek szerényebb tudású gépek is megfelelnek.

 

A Munkaügyi Fórum Kft. és a Soft Consulting Hungary Zrt. között létrejött megállapodás értelmében ügyfeleink a Soft Consulting Hungary Zrt. listaáraihoz képest 10% kedvezménnyel juthatnak a BaBér szoftverhez, ha ezen az oldalon kérnek árajánlatot.

Amennyiben a fenti lehetőség felkeltette érdeklődését és szeretne élni a 10%-os kedvezmény lehetőségével, az info@munkaugyiforum.hu címre kattintva adja meg elérhetőségét, melyet továbbítunk a Soft Consulting Hungary Zrt. munkatársainak, akik ezt követően megkeresik Önt az igények felmérése után személyre szóló ajánlatukkal.

Teljes név:
Telefon:
E-mail:
Megjegyzés:
 


Fontos!  A terméket a Soft Consulting Hungary Zrt. küldi el Önnek. A Munkaügyi Fórum kizárólag a kiadványhoz kapcsolódó tájékoztatás közvetítője, az ajánlatkérések, megrendelések feldolgozásával, teljesítésével, számlázásával illetve a program tartalmával kapcsolatos felelősséget nem vállal. Bármilyen probléma esetén készséggel állunk rendelkezésre elérhetőségeinken.


 

Kitől fogsz foglalkoztatással kapcsolatos tanácsot kapni?

Tudom, hogy az öndicséret gyalázat, ezért szándékosan kihagyom a fényezést, de úgy vélem, hogy egy racionális döntés meghozatalához, tudnod kell, hogy kivel fogsz együtt dolgozni.
Néhány adat:

 

ERZSE TIBOR
a Munkaügyi Fórum munkaügyi szakértője

 

 • Már több mint 200 vállalat döntött úgy, hogy Tibor tudása és tapasztalata elengedhetetlen a munkaügy akadálymentes működéséhez;
 • Közel 50 vállalat érzi úgy, hogy biztosabb a piaci helyzete, ha Tibor folyamatosan együttműködik;
 • Közel 6000 vállalkozó, könyvelő és Hr-es döntött úgy, hogy folyamatosan elolvassa Tibor anyagait, hírleveleit;
 • Több közismert média (hrportal.hu, ugyvezeto.hu ...) gondolja úgy, hogy Tibor publikációjával értékesebb és nézettebb lesz a saját oldala;
 • Több szakmai szövetség tekinti Tibort a munkaügyi tanácsadójának, mint:
  - Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége;
  - Kereskedők Vállalkozók Budapesti Szakszervezete;
  - Magyarországi Rendezvényszervezők Szövetsége;
  - Magyar Könyvelők Országos Egyesülete ....

 

KELKÓ TAMÁS
a Munkaügyi Fórum HR-es szakértője

 

 • Több mint 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik;
 • Több mint 300 ügyfélnek dolgozott eddig;
 • Több mint 5.000 állásinterjú levezetése áll mögötte (értékesítő és vezető kiválasztás területen);
 • Több mint 3.000 teszt kiértékelését végezte el;
 • Tréningezi és konferenciákon oktatja a HR-eseket, több közismert tréningje alapműnek számít a Hr szakmában...

 

FATA LÁSZLÓ
a Munkaügyi Fórum Cafeteria szakértője

 

 • cégvezetőknek, más cégek tanácsadóinak tanítja szemináriumain a cafeteria szabályzatírást;
 • a "Cafeteria barkácskészlet" című könyv írója;
 • a Cafeteria TREND szakmai magazin írója, szerkesztője;
 • a Cafeteria net országos hálózatának 9 tanácsadóját készítette fel a cafeteria tanácsadói feladatokra (munkájukat folyamatosan támogatja);
 • egyetemeken, főiskolákon, HR rendezvényeken ad elő meghívott vendégelőadóként (PTE, BME);
 • eddig 71.259 dolgozó cafeteria rendszerének kialakításába, fejlesztésébe szólt bele...

 

KLING PÉTER
a Munkaügyi Fórum munkabiztonsági és tűzvédelmi szakértője

 

 • 2006-ban megválasztották a Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szövetség (Mufosz) elnökségi tagjának;
 • nála szerezhető be a legtöbb faipari gépkönyv, és a veszélyes gépek zárhatóságának megoldására is felkutatott egy olcsó és egyszerű eszközt...

 

HAJDU ZOLTÁN
a Munkaügyi Fórum értékesítési szakértője

 

 • 15 éves eredményes nemzetközi média értékesítési tapasztalat;
 • 5-12 fős multinacionális csapat vezetési gyakorlat;
 • 2 éves tranzakcióanalízis képzés;
 • 2 éves HRcég vezetési tapasztalat;
 • MTV és Comedy Central csatornák magyar nyelvű elindítása. VIVA TV, Music TV, VH1, Spektrum és Comedy Central csatornák sikeres disztribúciós értékesítése és 15-30 %-os éves növekedésű kereskedelmi bevételek elérése;
 • The Economist-ban a Hungarian Economic Review három évig tartó sikeres ország image építő PR kampány minisztériumokkal és nagyvállalatokkal történő megvalósítása;
 • A Yahoo! Kelet Európai értékesítési stratégiájának kidolgozása, értékesítési szervezetének felépítése és irányítása...
Ugrás a lap tetejére
SZÁLLÍTÁSI - ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK | ADATVÉDELMI NYILATKOZAT | IMPRESSZUM | GARANCIA |
 
Copyright © All right reserved 2010
munkaugyiforum.hu | infoplaza.munkaugyiforum.hu Infopláza Infopláza